Obsah


Úradné oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmena zber TKO15.05.201731.05.2017
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj14.12.2016
Správne konanie – ochrana prírody22.11.2016
Rozhodnutie - Zberný dvor Stiahnuť Podrobnosti05.10.2016
Správne konanie – ochrana prírody29.09.2016
Správne konanie – ochrana prírody08.09.2016
Objednávka verejného osvetlenia v obci31.08.2016
Rozhodnutie - prevádzkovanie Zberného dvora Šuňava30.08.2016
Rozhodnutie - "Malá kompostáreň Šuňava"30.08.2016
Rozhodnutie - "Malá kompostáreň Šuňava"30.08.2016
Zámer Zberný dvor Šuňava, 201623.08.2016
Dotazník - Evidencia štandardov URSO30.06.2016
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby " Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava"18.03.2016
Správne konanie – ochrana prírody17.02.2016
Správne konanie – ochrana prírody11.01.2016
Návrh rozpočtu na rok 201608.12.2015
Návrh - VZN č.4 201502.12.2015
Návrh úpravy rozpočtu obce Šuňava k 10.12.2015, zmena č.202.12.2015
Návrh - Zberný dvor Šuňava, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 201502.12.2015
Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 201619.11.2015
Objednávka č. 24/21506.10.2015
Program rozvoja vidieka PSK - Oznámenie08.07.2015
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce03.05.2015
Správne konanie – ochrana prírody-Ján Želonka, ul. Tichá, Šuňava.doc Stiahnuť17.03.2015
Obvody v obci a počet volených poslancov11.09.2014
Počet obyvateľov obce Šuňava k 22.08. 201422.08.2014
Zmluva o dielo č.26/1429.03.2014
Zmluva o dielo20.02.2014
Dodatok k PZ č. 355900435227.08.2013
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 041/4.1MP/201130.01.2013
Kúpna zmluva pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava, AGRA s.r.o.02.01.2013
Kúpna zmluva pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava, AGRA s.r.o.02.01.2013
Poistná zmluva č. návrhu PZ 010900099930.11.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2011 - MOLIOR group s.r.o.28.11.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2011 - MOLIOR group s.r.o.28.11.2012
ABNKA_Zmluva20.10.2012
Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava12.09.2012
Mandátna zmluva - ABNKA21.08.2012
Objednávka kontraktu EFEKT 8A18.08.2012
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/201219.07.2012
Zmluva o dielo - dodatok č.129.06.2012
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z052/4.1/201231.05.2012
Zmluva o dielo31.01.2012
Rozhodnutie o zmene projektu01.07.2011

Verejné vyhlášky