Obsah

Späť

NÁVRH VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Šuňava

Návrh VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Šuňava

Návrh VZN bude prerokovaný na zasadaní OZ v Šuňave dňa 22.06.2017.

Vyvesené: 8. 6. 2017

Dátum zvesenia: 22. 6. 2017

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť