Obsah

Späť

Ordinácia MUDr. Ludrovanová Štrba - oznam

Lekárka MUDr. Ludrovanová zo Štrby oznamujem svojim pacientom zo Šuňavy, že v dňoch od 16. do 20. 04. 2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Ján Zachar, tel. č. 0915792546.

Vyvesené: 13. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 4. 2018

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť