Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 496/2017

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci podaného návrhu na vydanie zmeny účelu užívania stavby

Vyvesené: 27. 7. 2017

Dátum zvesenia: 16. 8. 2017

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť