Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 586/2017

Pravidelná zmena CP autobusových spojov k 10.12.2017 - pripomienkovanie

Vyvesené: 24. 7. 2017

Dátum zvesenia: 22. 8. 2017

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť