Obec Šuňava

Faktúra

poistné za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Identifikácia

Číslo faktúry: 5/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Hlavná 62, Košice

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: poistné za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Fakturovaná suma: 1748.36 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.12.2011

Dátum doručenia: 02.01.2012

Datum zverejnenia: 09.01.2012

Dokumenty