Obec Šuňava

Faktúra

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených 5 zložiek

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325111369

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 37 o zbere, preprave a zneškodnení

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

Adresa dodávateľa: Žakovce 189

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených 5 zložiek

Fakturovaná suma: 629.21 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.01.2012

Dátum doručenia: 09.01.2012

Datum zverejnenia: 09.01.2012

Dokumenty