Obec Šuňava

Faktúra

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2011-18.01.2011-preplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 7446053688

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2011-18.01.2011-preplatok

Fakturovaná suma: 803.32 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.01.2011

Datum zverejnenia: 11.03.2011

Dokumenty Pdf SPP2.pdf ( veľkosť: 613,7 KB, aktualizované: Piatok 11. Marec 2011 13:07 )