Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 1/2016, Ul. Hŕbky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ľ.Pilát,S.Fridman,O.Fridman,P.Kubaský,A.Križovská,F.Kollár

Adresa dodávateľa: Tatranská Štrba 61/1;Šuňava 231/14;Šuňava 235/10;Svit 282/26, Štôla 27, Šuňava 7/108

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časti parc. diel 1 pre novovzn. parc. č. 436/5 o výmere 1 m2, diel 2 pre novovzn.parc. č. 436/6 o výmere 8 m2 zamerané podľa GP 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou, overený dňa 14.12.2015

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1404,2226; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 397/1, 398/1;

Zmluvná cena: 37.81 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2016

Datum zverejnenia: 21.01.2016

Dokumenty Pdf KZ_1_2016_hrbky_sken.pdf ( veľkosť: 862,3 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:30 )