Obec Šuňava

Zmluva

Týmto dodatkom úrad v zmysle čl. VII. bod 1 mení čl. VII, bod 5.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

IČO dodávateľa: 37937758

Predmet zmluvy: Týmto dodatkom úrad v zmysle čl. VII. bod 1 mení čl. VII, bod 5.

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 11.02.2011

Datum zverejnenia: 28.02.2011

Dokumenty Pdf Dodatok_UPSVAR Poprad.pdf ( veľkosť: 467 KB, aktualizované: Pondelok 28. Február 2011 10:50 )