Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok č. 2 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov za obdobie rokov 2010 a 2011 na základe poskytnutých prostriedkov z RF

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Technické služby Mesta Svit

IČO dodávateľa: 1860864

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov za obdobie rokov 2010 a 2011 na základe poskytnutých prostriedkov z RF

Zmluvná cena: 1578.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 12.07.2011

Datum zverejnenia: 13.07.2011

Dokumenty Pdf Dodatok_č_2.pdf ( veľkosť: 279,5 KB, aktualizované: Streda 13. Júl 2011 15:47 )