Navigácia

Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

S úctou k šedinám

S úctou k šedinám

Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aj naša obec v spolupráci zo ZŠ, MŠ, ZUŠ v Šuňave chcela vyhladiť na pár chvíľ vrásky naším jubilantom, kt. oslávili v rok 2019 svoje životné jubileum, ale aj všetkým babičkám, dedkom, tetám, ujom či susedom. Toto milé poďakovanie sa konalo v sále KD v nedeľu 27. októbra 2019.

Súťaž mladých hasičov

Súťaž mladých hasičov

K tradičným súťažným zápoleniam v mesiaci september patrí aj súťaž O pohár starostu obce Šuňava. Bol to už 15. ročník, ktorý sa konal 22.9.2019 o 11,30 hod. na Trojičnom námestí.

SPIŠSKÝ VETERÁN ZRAZ ŠUŇAVA 2019

SPIŠSKÝ VETERÁN ZRAZ ŠUŇAVA 2019

Na Trojičnom námestí v našej obci, mala 31. augusta už po štvrtýkrát štart aj cieľ prehliadka historických automobilov a motocyklov, ktorú zorganizovali obec Šuňava a Spišský veterán klub.

Oznamy

24.11.2019

Čaro VIANOC

MS SČK v Šuňave Vás pozýva na vianočnú prezentačno-predajnú výstavu 24. novembra 2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod. v sále KD v Šuňave.

Detail Kalendár akcií

06.11.2019 - 22.11.2019

Návrh Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Detail Úradná tabuľa

05.11.2019 - 21.11.2019

Návrh VZN č. 3/2019

Detail Úradná tabuľa

05.11.2019 - 21.11.2019

Návrh VZN č. 4/2019

Detail Úradná tabuľa

06.12.2019

Stretnutie darcov krvi

Obecný úrad v Šuňave s miestny spolok Slovenského červeného kríža v Šuňave organuje stretnutie darcov krvi so starostom obce na deň 6.12.2019 t.j. piatok o 17,00 hod. v sále KD v Šuňave. Svoju účasť na stretnutí potvrďte v termíne do 1.12.2019 na mailovej adrese zajacova_annaentrum.sk . Ak viete o niekom kto bol darovať krv v roku 2019 a nie je pozvaný, prosím oznámte to. Ďakujeme.

Detail Kalendár akcií

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom