Navigácia

Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Zimné obdobie v našej obci

Zimné obdobie v našej obci

Zima nám veľa snehu nenadelila, no využili sme každučkú chvíľku vonku , každučkú vločku, ktorá nám spadla.

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej škole

Na dobré deti Mikuláš nikdy nezabúda. Preto aj tento rok svätí Mikuláš zavítal do našej materskej školy a obrovské očakávanie deti sa razom zmenilo na nezabudnuteľný zážitok, keď po zavolaní jeho mena sa Mikuláš zjavil medzi deťmi aj s košíkom plným prekvapení.

Rekonštrukcii havarijného stavu časti cesty na ul. Záhradná

Rekonštrukcii havarijného stavu časti cesty na ul. Záhradná

Práce na úseku rekonštrukcii cesty sa začali v auguste 2020.

Oznamy

10.05.2021 - 13.06.2021

Asistované sčítanie obyvateľov v obci Šuňava

Detail Úradná tabuľa

10.05.2021 - 14.05.2021

Pozvánka - zasadanie OZ

Detail Úradná tabuľa

03.05.2021 - 14.05.2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Detail Úradná tabuľa

03.05.2021 - 31.05.2021

Uvítanie detí do života 2021 - prihláška

Detail Úradná tabuľa

28.04.2021 - 14.05.2021

Návrh Záverečného účtu obce Šuňava za rok 2020

Detail Úradná tabuľa

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom