Navigácia

Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

DEŇ OBCE ŠUŇAVA

DEŇ OBCE ŠUŇAVA

Deň obce Šuňava sa uskutočnil 1.8.2021.

Koniec šk. roka 2020/2021

Koniec šk. roka 2020/2021

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka 2020/2021.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťatka je najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež významná udalosť pre obec. V roku 2021 sa toto uvítanie konalo v sále KD 20. júna.

Oznamy

02.07.2021 - 01.01.2022

Rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu zveri

Detail Úradná tabuľa

21.06.2021 - 30.06.2024

Prihláška do ZUŠ na školský rok 2021/2022

Detail Úradná tabuľa

03.05.2021 - 14.05.2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Detail Úradná tabuľa

24.02.2021 - 28.02.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Detail Úradná tabuľa

13.02.2021 - 14.02.2024

Vstup do obecného úradu, úradné hodiny na OcÚ Šuňava

Detail Úradná tabuľa

11.02.2021 - 12.02.2024

Obecná knižnica bude OTVORENÁ

Detail Úradná tabuľa

30.11.2020 - 10.12.2021

Projekt monografie obce podporený prostriedkami PSK

Detail Úradná tabuľa

27.11.2020 - 31.12.2021

Rozpočet obce na rok 2021

Detail Úradná tabuľa

16.09.2020 - 30.11.2023

Oznam pre darcov krvi

Detail Úradná tabuľa

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom