Navigácia

Obsah

Komunálne voľby - 1990 - súčastnosť

 

VOĽBY 1990

November 1989 priniesol významné zmeny vo vývoji spoločnosti. Sedemnásteho novembra bola políciou v Prahe brutálne potlačená demonštrácia vysokoškolákov. Študenti v celom štáte vstúpili do protestného štrajku, pridali sa herci a pracovníci kultúry. Námestia sa plnili demonštrantmi proti jestvujúcej totalite, čo postupne vyústilo do zlomenia moci totalitných štruktúr.

8.-9.júna 1990 sa konali v štáte prvé slobodné voľby do zákonodarných zborov. Podľa ich výsledkov si najväčšiu podporu v Šuňave získali Kresťansko-demokratické hnutie a Verejnosť proti násiliu.

V komunálnych voľbách v roku 1990 na boli na základe kandidačných listín KDH a VPN zvolení: Ján Hudač, Ing. Ján Kaprál, Štefan Vrabec, Vladimír Dominik, Vladimír Marton, Michal Muranský, Ján Ondruško, Michal Zajac, Ing. Michal Vilim, Ján Zachar, Miroslav Čuba, Ing. Anna Sedláková, Mária Poradová, Viktor Smrek, Ján Bajnok a Michal Kukura. Voľby starostu boli uskutočnené 19.januára 1991, kedy za starostu Šuňavy bol zvolený Stanislav Kubaský.

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 1994

Vo voľbách do samosprávy obcí konaných 18.-19 novembra 1994 bol do funkcie starostu opätovne zvolený Stanislav Kubaský s počtom hlasov 756 čo predstavuje 90,6 % zo zúčastnených voličov.

Vo volebnom okrsku č. 1 boli za poslancov OZ zvolení:
Ing. Ján Kaprál 273 hlasov
Ján Hudáč 253 hlasov
Štefan Vrabec 224 hlasov
Viktor Smrek 216 hlasov
Ing. Ondrej Filip 175 hlasov
Štefan Lukačko 173 hlasov
Michal Muranský 158 hlasov

Vo volebnom okrsku č. 1 boli za poslancov OZ zvolení:
Štefan Zajac 291 hlasov
Ing. Michal Vilim 252 hlasov
Alžbeta havrančíková 235 hlasov
Miroslav Čuba 219 hlasov
Michal Zajac 216 hlasov
Ján Zachar 179 hlasov
Emil Hámor 174 hlasov

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 1998-2002

Voľby sa uskutočnili 18.a 19. decembra 1998.
Vo voľbách na starostu obce sa zaregistrovaní kandidáti umiestnili nasledovne:
Stanislav Kubaský 909 hlasov – 89,9 %
Alžbeta Cvanigová 61 hlasov - 6 %
Jozef Zaťura 42 hlasov - 4,2 %

Z 10 zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ v okrsku č.1 boli zvolení:
Ing. Ján Kaprál 378 hlasov
Žofia Šebestová 346 hlasov
Ing Ondrej Filip 314 hlasov
Jaroslav Cvaniga 296 hlasov
Štefan Cvaniga 295 hlasov
Michal Šebest 252 hlasov
Jozef Skokan 237 hlasov

Vo volebnom okrsku č. 2 boli z 12 kandidátov zvolení za poslancov OZ:
Michal Zajac 357 hlasov
Ján Zachar 331 hlasov
Pavol Boržecký 313 hlasov
Štefan Zajac 291 hlasov
Ing. Michal Vilim 274 hlasov
Miroslav Čuba 271 hlasov
Ján Handzuš 236 hlasov

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2002-2006

6. a 7. decembra 2002 sa konali voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby na starostov obcí a primátorov miest.
Vo voľbách na starostu obce sa uchádzali traja kandidáti: pani Alžbeta Cvanigová, pán Vladimír Fridman a pán Stanislav Kubaský.

Vo volebnom okrsku č. 1 pre voľby poslancov bolo zapísaných deväť kandidátov, vo volebnom okrsku č. 2 pre voľby poslancov bolo zapísaných sedem kandidátov
V okrsku č. 1 sa vo voľbách na poslancov obecného zastupiteľstva jednotliví kanditáti umiestnili v takomto poradí:
Žofia Šebestová s platným počtom hlasov 346
Benedikt Pilát 313
Ing Ján Kaprál 310
Štefan Cvaniga 227
Jozef Skokan 150
Michal Šebest 140
Pavol Cap 103
Alžbeta Cvanigová 93
Štefan Skokan 84

V okrsku č.2 sa podľa odovzdaných platných hlasovacích lístkov na poslancov OZ umiestnili kandidáti v takomto poradí:
Michal Zajac s platným počtom hlasov 331
Štefan Zajac 311
Ján Zachar 269
Ján Kalla 252
Pavol Boržecký 241
Ján Handzuš 238
Michal Ilenčík 158

V rámci obce z celkového počtu zapísanných voličov 1396 sa hlasovania zúčastnilo 1030 voličov čo je 73,7 % ,
Za starostu obce bol zvolený 915timi hlasmi pán Stanislav Kubaský.
Do volebného obvodu č.1 voliči zvolili za poslancov OZ Žofiu Šebestovú, Benedikta Piláta, Ing. Jána Kaprála a Štefana Cvanigu.
Za volebný obvod č.2 boli zvolení Michal Zajac, Štefan Zajac, Ján Zachar a Ján Kalla.

 

VOĽBY DO OBECNÝCH SAMOSPRÁV 2006

Konali sa 2. decembra. V našej obci sa na post starostu obce uchádzali dvaja kandidáti. Pan Vladimír Fridman ako nezávislý kandidát a pán Stanislav Kubaský za koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokaratické hnutie.
Vo volebnom okrsku č. 1 pre voľby poslancov bolo zapísaných päť kandidátov, vo volebnom okrsku č. 2 pre voľby poslancov bolo zapísaných šesť kandidátov.

V okrsku č. 1 sa podľa platných hlasovacích lístkov na poslancov OZ umiestnili kandidáti v takomto poradí:
Žofia Šebestová s počtom pl, hlasov 302
Ing Ján Kaprál 285
Benedikt Pilát 276
Štefan Cvaniga 221
Milan Šebest 145

Vo voľbách na starostu obce sa kandidáti umiestnili v okr. Č.1 v takomto poradí:
Stanislav Kubaský s platným počtom hlasov 342
Vladimír Fridman 63

Vo volebnom okrsku č. 2 sa podľa platných hlasovacích lístkov na poslancov OZ umiestnili kandidáti v takomto poradí:
Ján Zachar s plat počt hlasov 269
Michal Zajac 264
Ján Kalla 257
Štefan Zajac 238
Ján Kalla 252
Mária Hurčalová 161
Michal Ilenčík 149

Voliči v okrsku číslo 2 vo voľbách na starostu obce pre kandidáta Stanislava Kubaského odovzdali 380 plat hlasov
Pre kandidáta Vladimíra Fridmana 52 platných hlasov.

V rámci obce z celkového počtu zapísanných voličov 1460 sa hlasovania zúčastnilo 853 voličov čo je 58,4 % .
Za starostu obce bol zvolený 837mimi hlasmi pán Stanislav Kubaský.
Do volebného obvodu č.1 voliči zvolili za poslancov OZ Žofiu Šebestovú, Ing. Jána Kaprála, Benetikta Piláta a Štefana Cvanigu.
Za volebný obvod č.2 boli zvolení Ján Zachar, Michal Zajac, Ján Kalla a Štefan Zajac.

Komunálne voľby 2010

Starosta obce:

1. Stanislav Kubaský, 60 r., starosta obce, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Volebný obvod číslo 1

Zvolení poslanci:

1. Miroslav Zajac, Ing., 34 r., SZČO, nezávislý kandidát - 213 hlasov
2. Žofia Šebestová, 58 r., účtovníčka, SDKÚ - DS, KDH - 193 hlasov
3. Ján Kaprál, Ing., 52 r., technik, SDKÚ - DS , KDH - 166 hlasov
4. Monika Švajková, Ing., 34 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát - 159 hlasov
..........................................

5. Benedikt Pilát, 60 r., dôchodca, SDKÚ - DS, KDH - 151 hlasov
6. František Jančík, 47 r., technik, nezávislý kandidát - 141 hlasov
7. Štefan Cvaniga, 57 r., technik, SDKÚ - DS, KDH - 137 hlasov

Volebný obvod číslo 2

Zvolení poslanci:

1. Ján Kalla, 53 r., invalidný dôchodca, SDKÚ - DS, KDH - 209 hlasov
2. Ján Zachar, 59 r., odborný kontrolór, SDKÚ - DS, KDH - 177 hlasov
3. Mária Ilenčíková, Ing., 49 r., manažér pre ľudské zdroje, nezávislý kandidát - 161 hlasov
4. Štefan Zajac, 64 r., dôchodca, SDKÚ - DS, KDH - 151 hlasov
..........................................

5. Mária Hurčalová, 49 r., zdravotná sestra, SDKÚ - DS, KDH - 140 hlasov
6. Peter Porada, Mgr., 34 r., vyšetrovateľ PZ, nezávislý kandidát - 111 hlasov
7. Milan Bajnok, 38 r., živnostník, nezávislý kandidát - 61 hlasov
8. Avni Uka, 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát - 59 hlasov
9. Jozef Zaťura, 63 r., dôchodca, SDĽ - 16 hlasov

Poradie je podľa oficiálnej zápisnice komunálnych volieb 2010.

Komunálne voľby 2014

Volebný obvod č. 1: zvolení poslanci s počtom hlasov

 1. Ján Gorka                  341
 2. Ing.Miroslav Zajac   326
 3. Ing. Ján Fridman      299
 4. Žofia Šebestová       254

Nezvolení poslanci /náhradníci v poradí/ sú:

 1. Ing. Monika Švajková           203
 2. Ján Kaprál, Ing.                     191

kandidáti na starostu v Okrsku č. 1 získali nasledovné počty hlasov:

 1. Stanislav Kubaský, SDKÚ – DS, KDH            266
 2. Mária Ilenčíková, Ing., nezávislý kandidát    118
 3. Miroslav Zajac, Ing., nezávislý kandidát         76
 4. Ján Kollár, nezávislý kandidát                          35
 5. Peter Cvaniga, nezávislý kandidát                   27
 6. František Jančík, nezávislý kandidát              23

Volebný obvode č. 2: zvolení poslanci s počtom hlasov

 1. Ján Zachar,                     301
 2. Ján Kalla                         269
 3. Ing. Mária Ilenčíková     257
 4. Štefan Zajac                   248

Nezvolení poslanci /náhradníci v poradí/ sú:

 1. Ján Cvaniga                   239
 2. Mária Čubová                217
 3. Milan Bajnok                 114

kandidáti na starostu v Okrsku č. 2 získali nasledovné počty hlasov:

 1. Stanislav Kubaský,       254
 2. Ing.Mária Ilenčíková,    223
 3. Peter Cvaniga,                 15
 4. Ing.Miroslav Zajac,         13
 5. Ján Kollár,                          6
 6. František Jančík,               3

Za starostu obce  Šuňava bol zvolený Stanislav Kubaský.