Navigácia

Obsah

Komisie

Dňa 31.01.2023 Uznesením č.19/2023 boli zriadene tieto stále komisie  pri OZ:

Členovia komisií:

      a) Komisia športu, kultúry, školstva, mládeže a sociálnych služieb

Predseda: Ing. Mária Ilenčíková, Tajomník: Pavol Bega, Člen: Milan Zeman

b)  Komisia výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja, životného prostredia a

      majetku

Predseda: Marián Muranský, Tajomník: Ján Hurčala,

Členovia: Marián Cvaniga, Martin Mišianik, Pavol Bega

c)   Komisia verejného poriadku, dopravy, služieb a verejného záujmu

Predseda: Martin Mišianik, Tajomník: Ing. Tomáš Šebest, Člen: Milan Zeman

d)   Inventarizačná komisia č. 1

Predseda: Ján Hurčala, Tajomník: Martin Mišianik

Členovia: Pavol Bega, Milan Zeman

e)   Inventarizačná komisia č. 2

Predseda: Ing. Tomáš Šebest, Tajomník: Ing. Mária Ilenčíková,

Členovia: Marián Muranský, Marián Cvaniga

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Šuňava sa riadia Rokovacím poriadkom komisií OZ v Šuňave vydaným dňa 31.1.2023

Rokovací poriadok komisií OZ v Šuňave z 31.1.2023 (154.4 kB)