Navigácia

Obsah

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.

Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, a to najmä:

• zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Organizačná štruktúra obce Šuňava (106.74 kB) (163.64 kB)

Obecný úrad Šuňava – Trojičné námestie 255/3 – 059 39 Šuňava

Kontakt:
Tel.: 052/ 7791 515, mobil: 0917 606 784
Fax.: 052/ 7791 436

e-mail: kancelaria@sunava.sk,

Dane a poplatky: podatelna@sunava.sk

 

 


Úradné hodiny:

Pondelok 7:15 - 12:00 / 13:00 - 15:45
Utorok 7:15 - 12:00 / 13:00 - 15:45
Streda 7:15 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:15 - 13:30Zamestnanci Obecného úradu sa venujú nasledovnej agende:

Mgr. Monika Hudáková
• ekonomika obce
• účtovníctvo obce
• školstvo
• personalistika, mzdové výkazy a štatistika

Bc. Miroslava Kulachová
• dane, poplatky
• životné prostredie
• majetková agenda
• pokladňa
• sociálna práca
• stavebná agenda
• aktivačná činnosť


Ing. Anna Dlugoš Vilimová

• matričný úrad
• osvedčovanie
• evidencia obyvateľstva
• evidencia stavieb
• korešpondencia


Martina Štrbková
• miestne kultúrne stredisko
• obecná televízia - OTV Šuňava
• správa miestnych pohrebisk
• internetová stránka
• miestny rozhlas
• verejné osvetlenie
• televízny káblový rozvod