Navigácia

Obsah

Agenda matričného úradu

Zápisy na tunajšej matrike /narodenia, úmrtia/ sú od roku 1950, sobášna matrika od r. 1992. 

Skoršie matričné zápisy - Matričný úrad vo Svite, sobáše aj Matričný úrad v Štrbe.

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr. Monika Hudáková
Tel. 052/7791436

e-mail: matrika@sunava.sk

mobil: 0905601136

Údaje starších dát je možné získať z matrík Ministerstva vnútra SR, zo Štátneho archívu v Levoči.

O výpis z matriky môže požiadať osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny, ktorým je manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti. V prípade preukázania záujmu aj iná blízka osoba.

Matrika sa venuje nasledovnej agende:

- zápis narodenia dieťaťa do matriky
- určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
- zápis o uzavretí manželstva
- zmena priezviska po uzavretí manželstva
- zápis úmrtia do matriky
- vystavenie druhopisu rodného listu
- vystavenie druhopisu sobášneho listu
- vystavenie druhopisu úmrtného listu
- spracovanie zmien v osobných údajoch občanov (príp. oprava chyby) príjem žiadostí
- potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
- vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny
- podanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov príjem žiadostí
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine vystavenie
- matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine - vedenie osobitnej matriky spísanie zápisov

Výpis/odpis z registra trestov

Služba Výpis/odpis z registra strestov je dostupná v režime na počkanie najbližšie na pošte: Svit 1, Poprad 1, 2, 6, 8, 9.

Platnosť Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/1191

S účinnosťou od 16. februára 2019 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2016/1191 na zabezpečenie zjednodušenia administratívnych náležitostí obehu verejných listí , podľa ktorého nie je potrebné vyššie overenie verejných listín - potvrdení o pobyte, sobášne listy, úmrtné listy či rodné listy do cudziny, na okresnom úrade.

Platí to len pre členské štáty EÚ!

S