Navigácia

Obsah

Zberný dvor Šuňava - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Zber triedeného komunálneho odpadu:

Zber triedeného komunálneho odpadu na rok 2022: ... TU - Zber triedeného komunálneho odpadu ... (203.53 kB)

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6,00 hod.

 

 

Zber tuhého komunálneho odpadu:

5. január 2022,         19. január 2022

2. február 2022,       16. február 2022

2. marec 2022,         16. marec 2022,         30. marec 2022

13. apríl 2022,            27. apríl 2022

11. máj 2022,             25. máj 2022

8. jún 2022,            22. jún 2022

6. júl 2022,             20. júl 2022  

3. august 2022,         17. august 2022,         31. august 2022

14. september 2022,         28. september 2022

12. október 2022,        26. október 2022

9. november 2022,        23. november 2022

7. december 2022,    21. december 2022

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 05,00 hod.

Zmena harmonogramu zberu vyhradená!

Zber elektroodpadu:

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov r. 2020 (345.82 kB)

 

NATUR-PACK, a.s.

naturpack

Priručka_A4_obce_2021.pdf

SPOLOČNE VYTRIEĎMEFAREBNEJŠÍSVET!

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do triedeného zberu odpadov, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s.  nám zaslala certifikát s údajom o množstve  triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,  ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2020.
naturpack1

Natur-pack-certifikat-vytriedeneho-odpadu-2020.pdf (473.77 kB)


 

Úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 (270.85 kB)