Navigácia

Obsah

TKR - Šuňava


Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác

V snahe predchádzať poškodzovaniu TKR /televízny káblový rozvod/ je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami svoj zámer oznámiť na Obecnom úrade v Šuňave. Podmienkou samotnej realizácie výkopových a stavebných prác je vytýčenie inžinierskych sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Šuňava - TKR.

Poškodením TKR zariadenia môže dôjsť k značným škodám na majetku, pričom voči vám môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

Ako stavebník, ktorý poškodil TKR zariadenie ste povinný uhradiť škodu spôsobenú na zariadení!

 

Nahlásenie poruchy, vytýčenie trasy TKR:

Tel.:         052 / 77 81 188, 052 / 7791 515

e-mail: mks@sunava.sk

 


Obec Šuňava  ako poskytovateľ služby retransmisia má bezplatný prístup k programovým službám (STV1 a STV2) vysielateľa zriadeného zákonom a tieto sú ako služba verejnosti poskytované bezplatne. 

Analógové televízne vysielanie

kanál          frekvencia             TV program

----------------------------------------------------------------

C4          92,25 MHz                 TV Lux

S3          111,25 MHz               TA3

S5          133,25 MHz               STV 2             

S7          147,25MHz                Joj

S9          161,25 MHz               Markíza

S12        238,25 MHz               STV 1

S14        252,25 MHz               Joj Plus

S16        266,25 MHz               Doma

S18        280,25 MHz               OTV

 

Parametre pre naladenie TV prijímačov sú nasledovné:

Digitálne televízne vysielanie

kanál        frekvencia            šírka pásma

-------------------------------------------------------------------------------

C5            177,5 MHz             7 MHz

C6            184,5 MHz             7 MHz

C7           191,5 MHz              7 MHz

C8           198,5 MHz              7 MHz

C9           205,5 MHz              7 MHz

C10         212,5 MHz              7 MHz

C11         219,5 MHz              7 MHz

C12         226,5 MHz              7 MHz

                303,25 MHz            8 MHz 

                311,25 MHz            8 MHz 

                319,25 MHz            8 MHz

                327,25 MHz            8 MHz

                335,25 MHz            8 MHz
          

Digitálne programy sú obsahom rozšírenej programovej ponuky v TKR. Táto zmena je v skúšobnej prevádzke.


 

Prijímače, ktoré podporujú prijem TV programov v televíznom káblovom rozvode v našej obci: 

     - AB TereBox 2T

     - Magnet-TV DVB-T2 HEVC

 


 

Máte nejaký námet či tip na tému? Viete o zaujímavých udalostiach alebo máte informácie o ktoré by ste sa chceli podeliť prostredníctvom našej obecnej televízii?

Napíšte nám na kancelaria@sunava.sk!