Navigácia

Obsah

Späť

Aktuálizácia!!!Celoplošné testovanie antigénovými testami na COVID-19 v Šuňave

Informačný leták k celoplošnému testovaniu

Vážení spolubčania,

v dňoch 31. októbra a 1.novembra 2020 sa uskutoční 1. cyklus celoplošného testovania obyvateľstva SR antigénovými testami na COVID-19. Testovanie bude prebiehať od 7:00 do 22 hod. Posledný odber bude o 21,30 hod.

V našej obci budú zriadené dve odberné miesta. Odberné miesta budú určené  tak ako sú obyvatelia zvyknutí počas volieb, teda Odberné miesto č. 1 bude pre obyvateľov nižnej časti obce a Odberné miesto č. 2 bude pre obyvateľov vyšnej časti obce. Obyvatelia však môžu využiť ktorékoľvek odberné miesto v obci.

Zároveň platí, že testovať sa na odberné miesto v našej obci, môžu prísť aj obyvatelia, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v obci, bez ohľadu na trvalý pobyt.

Na príchod do odberného miesta je stanovený aj časový harmonogram podľa začiatočných písmen priezviska:

......harmonogram......

Tento harmonogram je odporúčaný. Občania môžu prichádzať aj inokedy podľa ich možností.

Obedňajšia prestávka: 12,00-13,00 hod., večera: 17,30 - 18,00 hod. (testovanie je počas prestávok prerušené).

Odberné miesto č. 1 bude zriadené v sále kultúrneho domu predný vchod.

!Pozor zmena!

Odberné miesto č. 2, na základe nového usmernenia, bude zriadené v telocvični pri miestnej základnej škole, nie ako pôvodne malo byť v obecnom úrade.

Testovania sa zúčastnia obyvatelia od 10. rokov prioritne do 65. rokov. No testovať sa môže aj ktokoľvek starší.

Žiadame obyvateľov, aby na príchod na odberné miesta využili určený čas! Zamedzí sa tak preťaženosti odberného miesta a môžete sa vyhnúť dlhému čakaniu na odber. Taktiež prosíme občanov o trpezlivosť, disciplinovanosť a tolerantnosť. Prosíme uprednostnite poradie starším občanom a tehotným ženám.

Na odber si treba zobrať občiansky preukaz resp. kartičku poistenca (platí pre osoby do 15 rokov). Je potrebné na odber prísť s prekrytím horných dýchacích ciest, dodržiavať rozostupy (2 m), respiračnú etikety a riadiť sa pokynmi organizátorov odberných miest. Taktiež si pripravte Váš telefonický kontakt, ktorý budete hlásiť pri registrácii.

Dávame do pozornosti aj mimoriadne obecné televízne vysielanie, kde si môžete pozrieť ilustračné video s celým postupom a priebehom testovania.

Prosíme o sledovanie aktualizácií, nakoľko informácie sa stále upresňujú!

 

Uznesenie 693-2020 obmedzenie pohybu od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020.

 

Vyvesené: 28. 10. 2020

Dátum zvesenia: 13. 11. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť