Navigácia

Obsah

Späť

DOTAZNÍK PLÁNU DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI PREŠOVSKÉHO KRAJA

Vážení spoluobčania,

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom
samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás PROSÍME O SPOLUPRÁCU PRI
VYPLNENÍ DOTAZNÍKA ZAMERANÉHO NA ZISTENIE POŽIADAVIEK CESTUJÚCICH
NA KVALITU SLUŽIEB a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej
len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazníky budú spracované A VYHODNOTENÉ V SPOLUPRÁCI SO ŽILINSKOU
UNIVERZITOU V ŽILINE v rámci SPRACOVANIA PLÁNU DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI
PREŠOVSKÉHO KRAJA. Získané výsledky a závery budú taktiež
významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci
kraja.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený OD 15.06.2020 DO 30.09.2020 na
nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

 

Ďakujeme!

Vyvesené: 12. 6. 2020

Dátum zvesenia: 1. 10. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť