Navigácia

Obsah

Späť

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie štandardov kvality vody (223.37 kB)

Vyvesené: 24. 2. 2021

Dátum zvesenia: 28. 2. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť