Navigácia

Obsah

Späť

Informácie k platnosti testu v súvislosti s aktuálnym COVID automatom.

Podľa aktuálnej mapy (platnej od 10. 5. 2021) okresov rizikovosti s
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 je okres Poprad zaradený do
prvého stupňa varovania (farba ružová), t. z.:

1.       Aktuálne je stále platné uznesenie vlády č. 229 z 28.
apríla 2021 platí pre okresy zaradené v I. a II. stupni varovania
obmedzenie slobody pohybu a pobytu ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA OD 3. MÁJA
2021 V ČASE OD 21.00 HOD. DO 01.00 HOD. NASLEDUJÚCEHO DŇA do
odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu. V tomto čase
zákazu vychádzania (21.00 - 01.00 nasledujúceho dňa) sa toto
obmedzenie nevzťahuje na určité prípady napr. cesta do zamestnania
ak sa preukáže osoba platným testom.

2.       V I. stupni varovania (ružová farba), v ktorej sa nachádza
okres Poprad platí test 21 dní. 21 dní platí od vykonaného testu.

3. Môžu nastať určité prípady, kedy sa osoba potrebuje preukázať negatívnym Ag testom aj mimo zákazu
vychádzania a nie starším ako pár dní, napr. lekári môžu vyžadovať alebo zamestnávateľ si stanoví svoje pravidlá/opatrenia
alebo rôzne športové podujatia. Ak toto testovania nezabezpečí daný subjekt, je nutné navštíviť jednu z fungujúcich MOM, okres Poprad.

Zoznam (13.2 kB)


4.       Sekcia krízového riadenia nám dala do pozornosti, aby sa
obce riadili platným COVID automatom podľa príslušného stupňa
varovania a podľa toho nastavili testovanie. Samozrejme ak vznikne
potreba testovať skôr (napr. podozrenie na zvýšený výskyt
nakazených) ako podľa automatu, tak obec uskutoční testovanie.

Podľa uvedených informácií a súčasnej situácii v obci, najbližšie testovanie v Šuňave bude 22. mája 2021.

Vyvesené: 11. 5. 2021

Dátum zvesenia: 27. 5. 2021

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť