Navigácia

Obsah

Späť

Návrh na pripomienkovanie - Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2023 bude prerokovaný na zasadaní OZ Šuňava dňa 8. júna 2023.

Dokument (88.3 kB)

Vyvesené: 23. 5. 2023

Dátum zvesenia: 8. 6. 2023

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Späť