Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Šuňava.

Návrh tohto VZN bude predmetom najbližšieho rokovania Obecného zastupiteľstva v Šuňave, ktoré sa bude konať 30. júna 2022.

Dokument

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť