Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Záverečného účtu obce Šuňava za rok 2021

Návrh Záverečného účtu obce Šuňava za rok 2021 bude prerokovaný na OZ v Šuňave dňa 30. júna 2022.

Dokument

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť