Navigácia

Obsah

Späť

Objednávka č. 24/215

Objednávateľ: Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava, IČO: 00326437

Dodávateľ:  Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, 831 03 Bratislava, IČO: 36846244,

                   DIČ: 2022478315

Dátum uzatvorenie: 30.09.2015

Predmet objednávky: vypracovanie projektovej žiadosti a kompletizácia všetkých povinných príloh na získanie nenávratného finančného príspevku, ktoré poskytne objednávateľ v počte 1 originál, 1 kópia v tlačenej podobe, pričom jedna kópia žiadosti bude odovzdaná objednávateľovi vrátane el. verzie ŽoNFP.

Dohodnutá cena:  500,-- € bez DPH

Dátum zverejnenia: 06.10.2015                                 Súbor na stiahnutie

Vyvesené: 6. 10. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť