Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 359/2023

Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD

Oznámenie o vstupe na pozemok -

Východoslovenská distribučná a.s. so sídlom v Košiciach bude vykonávať úpravu vlastného distribučného zariadenia a za týmto účelom bude nutné vstúpiť na pozemky a do objektov vo vlastníctve cudzích osôb. Vstupy na pozemky sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia od 1.6.2023 - 30.4.2024.

verejná vyhláška (515.99 kB)

Vyvesené: 27. 4. 2023

Dátum zvesenia: 1. 5. 2024

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Späť