Navigácia

Obsah

Späť

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Šuňava na II. polrok 2022

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Šuňava na druhý polrok 2022 bude prerokovaný na zasadaní OZ v Šuňave dňa 30. júna 2022.

Dokument

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť