Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 444/2019

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - oznámenie

Prešovský samosprávny kraj oznamuje vypracovanie strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja". Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Ako dotknutá obec informujeme týmto spôsobom verejnosť o tomto dokumente, do ktorého je možné nahliadať a z ktorého je možné si robiť odpisy, výpisy.

444_2019

Vyvesené: 23. 4. 2019

Dátum zvesenia: 9. 5. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť