Navigácia

Obsah

Späť

Poistná zmluva č. návrhu PZ 0109000999

Objednávateľ: Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava, IČO: 00326437

Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava, IČO: 31595545

Dátum uzatvorenie: 30.09.2012

Predmet zmluvy: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, združené poistenie: Zberný dvor, spevnené plochy, prístrešok.

Zmluvná cena: 217,92 Eur

Dátum zverejnenia: 30.11.2012                           Súbor na stiahnutie

Vyvesené: 30. 11. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť