Navigácia

Obsah

Späť

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác

V snahe predchádzať poškodzovaniu TKR /televízny káblový rozvod/ je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami svoj zámer oznámiť na Obecnom úrade v Šuňave. Podmienkou samotnej realizácie výkopových a stavebných prác je vytýčenie inžinierskych sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Šuňava - TKR.

Poškodením TKR zariadenia môže dôjsť k značným škodám na majetku, pričom voči vám môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

Ako stavebník, ktorý poškodil TKR zariadenie ste povinný uhradiť škodu spôsobenú na zariadení!

 

Nahlásenie poruchy, vytýčenie trasy TKR:

Tel.:         052 / 77 81 188, 052 / 7791 515

Vyvesené: 25. 5. 2020

Dátum zvesenia: 1. 6. 2030

Zodpovedá: Správce Webu

Späť