Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 368/2020

Povolenie na mimoriadny lov líšky hrdzavej v obci

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor vydal Rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách v intraviláne obce Šuňava.

Rozhodnutie_povolenie na lov líšok v Šuňave.pdf (128.17 kB)

Vyvesené: 8. 4. 2020

Dátum zvesenia: 9. 4. 2023

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť