Navigácia

Obsah

Späť

Projekt monografie obce podporený prostriedkami PSK

Erb PSK

V roku 2020 Obec Šuňava získala finančné prostriedky z PSK na podporu vydania monografie obce.

Názov projektu: Monografia – Šuňava – prírodný klenot na rozhraní Spiša a Liptova 1. etapa.

Výška poskytnutého príspevku: 1000,-- eur

Vecné vyhodnotenie 1. etapy prípravy vydania monografie:

Z historicko-geografického hľadiska patrí Šuňava k najpozoruhodnejším sídlam Slovenska. Nie je totižto bežné, aby vodné toky tečúce obcou patrili k rozdielnym úmoriam. Obrazne povedané, Šuňava je súčasťou „strechy“ Európy, ktorá delí úmoria Baltského a Čierneho mora. Ako sa to mohlo stať, ak administratívne celky (krajiny, župy, obce) spravidla ohraničovali prirodzené hranice. Inak tomu pôvodne nebolo ani v prípade Šuňavy. A na tomto mieste je potrebné uviesť niekoľko historických faktov. Horská oblasť na pomedzí Spiša a Liptova sa začala osídľovať z  oboch strán od poslednej tretiny 13. storočia. Vtedy vznikla aj (Vyšná) Šuňava.

Zámerom projektu je zabezpečiť tvorbu textového a ilustračného materiálu pre vydanie monografie, na ktorej sa podieľal kolektív autorov. Spracovanie textového a ilustračného materiálu je rozdelené do niekoľko kapitol. Pripravovaná publikácia bude aj v anglickom jazyku a tým bude možné prezentovať získané poznatky v zahraničí.

V rámci podporeného projektu boli financovaná prvá časť kapitol nasledovných autorov: Matúš Hyžný, Miroslav Števík, Katarína Žlkovanová, Denis Kuzl a Matúš Hudák.

Kniha bude vydaná podľa plánu v auguste 2022.

Vyvesené: 30. 11. 2020

Dátum zvesenia: 10. 12. 2021

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť