Navigácia

Obsah

Späť

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený na 11. zasadaní OZ v Šuňave dňa 26.11.2020 Uznesením č. 137/2020.

Vyvesené: 27. 11. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť