Navigácia

Obsah

Späť

Sčítanie obyvateľov KONČÍ 31.marca 2021

Chceli by sme upozorniť že, od začiatku elektronického sčítania obyvateľov ubehlo už viac ako 4 týždne, keďže SAMOSČÍTANIE KONČÍ 31.marca 2021, dostávame sa
tak do jeho finálnej fázy.

Je potrebné si uvedomiť, že ASISTOVANÉ SČÍTANIE, ktoré bude nasledovať po elektronickom sčítaní obyvateľov, JE URČENÉ
VÝLUČNE PRE DIGITÁLNE VYLÚČENÉ OSOBY:

- osoby bez pripojenia na internet,
- seniori, osamelí seniori, osoby umiestnené v sociálnych
zariadeniach a osoby zdravotne indisponované,
- obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Z toho dôvodu Vás chceme požiadať o RIADNE SČÍTANIE POČAS SAMOSČÍTANIA OBYVATEĽOV,

T.J. DO 31.3.2021 na webovej stránke www.scitanie.sk .

Sčítať sa je zákonná povinnosť a pri jej nesplnení Vám budú môcť byť udelené sankcie. Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25  do 250 eur.

Vyvesené: 23. 3. 2021

Dátum zvesenia: 8. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť