Navigácia

Obsah

Späť

Spojené voľby 2022 - podrobné výsledky za obec Šuňava

Výsledky volieb pre voľby starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva TU (64.93 kB)

Výsledky volieb pre voľby predsedu a poslancov do zastupiteľstva PSK Tu (60.62 kB)

Vyvesené: 2. 11. 2022

Dátum zvesenia: 3. 11. 2025

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť