Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 586/2019-SP

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebník Ing. Martin Kozler, 9. mája 254/22, Svit podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Dostavba objektu SO-02", k.ú. Nižná Šuňava.

Stavebné povolenie 586/2019-SP

Vyvesené: 10. 9. 2019

Dátum zvesenia: 26. 9. 2019

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť