Navigácia

Obsah

Späť

TKR - Prelaďte si svoj TV prijímač!

Pre príjem programov STV1,STV2 a iné v TKR je potrebné preladiť svoj TV prijímač a to frekvenciu 327,250MHz a 303,250MHz šírka pásma 8MHz.
 

Vyvesené: 20. 12. 2021

Dátum zvesenia: 21. 12. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť