Navigácia

Obsah

Späť

Urgentné!!!!Pozor na Africký mor ošípaných!

Vážení občania,

na základe kontroly Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad z dôvodu blízkeho výskytu Afrického moru ošípaných (AMO) v našom regióne upozorňujeme občanov na dodržiavanie všeobecných podmienok chovu ošípaných a to:
- chov musí byť registrovaný,

- zvieratá musia pochádzať z registrovaného chovu zvierat (prísny zákaz nákupu zvierat z neregistrovaných chovov),

- chov ošípaných v uzavretom priestore, bez možnosti kontaktu s inými druhmi zvierat,

- neskrmovať kuchynský odpad, zelené krmivo, okopaniny,

- podstieľková slama musí byť uskladnená min. 90 dní pred použitím mimo dosahu diviakov,

- nutná aktívna dezinfekčná rohož pred vstupom do objektu s chovom ošípaných (použitie dezinfekcie zo zoznamu dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú účinné na Africký mor ošípaných),

- zabránenie vstupu cudzích osôb do chovu ošípaných.


Ďalej vyzývame chovateľov ošípaných pre svoju spotrebu, aby zaregistrovali svoj chov! Tlačivo na registráciu Vám poskytneme na obecnom úrade aj s ďalšími informáciami. Registrácia je bez poplatku či nejakých sankcií.

Tlačivo je možné stiahnuť aj TU (43.1 kB)

Nepodceňujte toto ochorenie!

Bližšie informácie na 

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_amo.asp

 

Vyvesené: 6. 10. 2021

Dátum zvesenia: 22. 10. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť