Navigácia

Obsah

Späť

Usmernenie postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej ŠVPS SR č.j. 0223/2019-222 z 18.01.2019

V zmysle prípisu ŠVPS SR, týkajúci sa usmernenia postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu, dávame občanom do pozornosti informačný leták  a spríslušné dokumenty.

U chovateľov, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí,

že sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami

(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat (list vlastníctva)  + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

Usmernenie k chovu ošípaných

Informačný leták 1

Informačný leták 2

Registrácia chovu 1 ks ošípanej

Predaj ošípaných

 

 

Vyvesené: 23. 1. 2019

Dátum zvesenia: 24. 1. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť