Navigácia

Obsah

Späť

Uvítanie detí do života 2021 - prihláška

Vážení rodičia,


Obec Šuňava aj tento rok by rada privítala do života svojich nových občanov – deti narodené v roku 2020 s trvalým pobytom v Obci Šuňava.
Pandémia však naplánovanie tohto krásneho podujatia sťažuje. Avšak pri priaznivej situácií sa určite toto stretnutie uskutoční. Ak máte záujem sa zúčastniť na tomto pamätnom akte je nutné sa ohlásiť a to doručením prihlášky s potvrdeným súhlasom so spracovaním osobných údajov.


Návratku môžete vypísať a zoskenovanú poslať e-mailom na adresu: kancelaria@sunava.sk s označením správy „Uvítanie detí do života - prihláška (156.6 kB)“ alebo vypísanú doručiť do podateľne Obecného úradu Šuňava do 31. mája 2021.


Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi!

 

Uvítanie detí do života - prihláška

Vyvesené: 3. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 5. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť