Navigácia

Obsah

Späť

Uvítanie detí do života - prihláška

Vážení rodičia,

Obec Šuňava aj tento rok by rada privítala do života svojich nových občanov – deti narodené v roku 2021 s trvalým pobytom v Obci Šuňava.

Predpokladaný termín podujatia je 27. februára 2022 v sále Kultúrneho domu Šuňava a podľa predbežných hygienických opatrení sa bude konať v režime OP. Ak máte záujem sa zúčastniť na tomto pamätnom akte je nutné sa ohlásiť a to doručením prihlášky s potvrdeným súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Návratku môžete vypísať a zoskenovanú poslať e-mailom na adresu: kancelaria@sunava.sk s označením správy „Uvítanie detí do života - prihláška“ alebo vypísanú doručiť do podateľne Obecného úradu Šuňava do 15. februára 2022. 

Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi!

Súhlas (152.33 kB)

Vyvesené: 13. 1. 2022

Dátum zvesenia: 16. 2. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť