Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 448/2020-ÚR

Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby Rodinný dom na parc. KN-C 733/310, 733/311 k.ú. Nižná šuňava

448/2020-ÚR

Vyvesené: 24. 7. 2020

Dátum zvesenia: 10. 8. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť