Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 23.6.2022

Vážení občania,

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 23. júna 2022 od 15,30 hod. do odvolania!

Dokument

 

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 9. 7. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť