Navigácia

Obsah

Späť

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Štatistický úrad SR zvernil definitívne výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 na internetovej stránke: https://volbysr.sk/.


Výsledky si možno stiahnuť ako 33 tabuliek vo formáte Excel, ODS a tiež ako CSV. Definitívne výsledky obsahujú všetky zákonom predpísané údaje o účasti voličov vo voľbách a o počtoch a podieloch hlasov pre konkrétne politické subjekty ako aj o počtoch preferenčných hlasov pre konkrétnych kandidátov a to na úrovni SR / 8 krajov / 49 územných volebných obvodov / 79 okresov / 2926 obcí, miest a mestských častí Bratislavy a Košíc / 5998 okrskov. Súčasne je v nich zoznam zvolených poslancov do Národnej rady SR po zohľadnení prednostného hlasovania.
Výsledky sú vizualizované v mapách, grafoch a tabuľkách, v ktorých si návštevník sám zvolí územie, za ktoré chce zobraziť výsledok (napríklad konkrétnu obec alebo okres alebo kraj).

Vyvesené: 2. 3. 2020

Dátum zvesenia: 3. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť