Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 2/2023 schválené 23.11.2023

Dňa 23.11.2023 Obecné zastupiteľstvo v Šuňave Uznesením č. 90/2023 schválilo vydanie VZN č. 2/2023

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva  a

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia , ktorých je obec zriaďovateľom

 

Znenie VZN 2/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 223.44 kB

Vyvesené: 24. 11. 2023

Dátum zvesenia: 10. 12. 2023

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Späť