Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 3/2023 schválené 23.11.2023

Dňa 23.11.2023 Obecné zastupiteľstvo v Šuňave, Uznesením č. 91/2023 schválilo vydanie VZN č. 3/2023

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Znenie VZN 3/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 420.57 kB

Vyvesené: 24. 11. 2023

Dátum zvesenia: 10. 12. 2023

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Späť