Navigácia

Obsah

Späť

Zber nebezpečných odpadov

Dňa 20.10.2020 (utorok) – 27.10.2020 (utorok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne. MZ bude pristavená pri budove OcÚ.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Chcem Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.  Zároveň, Vás chcem poprosiť ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske...), olej vyliať do nádoby nato určenej.

Vyvesené: 14. 10. 2020

Dátum zvesenia: 30. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť