Navigácia

Obsah

Späť

Zber použitého kuchynského oleja

Leták na zber použitého kuchynského oleja

Ochraňujte životné prostredie, nevylievajte olej do výlevky!

Olej vložte do oranžovej brantner nádoby určenej na olej. Do veľkej nádoby, olej treba vložiť v zatvorenej plastovej fľaši!

Oranžovú brantner nádobu nájdete v našej obci pri obecnom úrade, pri zberných kontajneroch na triedený zber.

Vyvesené: 11. 4. 2023

Dátum zvesenia: 27. 4. 2024

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Späť